ORIGINAL PAPER
Psychosocial problems experienced by patients depending on Crohn’s disease activity: an exploratory study
 
More details
Hide details
1
Institute of Psychology, John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland
Submission date: 2021-09-05
Acceptance date: 2021-10-11
Online publication date: 2021-12-07
Publication date: 2021-12-07
 
Health Psychology Report 2022;10(2):83–92
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction:
The aim of the study was to assess the effect of Crohn’s disease (CD) activity and factors such as having a job, a family, or a partner on the severity of psychosocial problems experienced by them. Hypothesis: H1: CD patients who have a partner assess their psychosocial problems as less severe compared with those who do not have a partner; H2: CD patients who have a job assess the severity of psychosocial problems as statistically significantly lower than those who are out of work; H3: High activity of Crohn’s disease is statistically significantly associated with greater severity of psychosocial problems in CD patients.

Material and methods:
Adults with Crohn’s disease, 79 women and 33 men, aged from 18 to 67 years. The activity of the disease was determined using the Crohn’s Disease Activity Index (CDAI) and the severity of psychosocial problems was assessed by the Psychosocial Problems Scale.

Results:
Patients with high and low activity of Crohn’s disease were affected by psychosocial problems in various spheres. The intensity of psychosocial problems was significantly related to the patients’ labour market status and the severity of the disease symptoms.

Conclusions:
A thorough understanding of the spectrum and severity of psychosocial problems faced by persons with Crohn’s disease is necessary for healthcare professionals to be able to professionally address their various needs and increase their acceptance of their condition.

 
REFERENCES (27)
1.
Block, B., & Otrębski, W. (Eds.) (1997). Człowiek nieuleczalnie chory [An incurably ill man]. WNS KUL.
 
2.
Best, W. R. (2006). Predicting the Crohn’s disease activity index from the Harvey-Bradshaw Index. Inflammatory Bowel Diseases, 12, 304–310. https://doi.org/10.1097/01.MIB....
 
3.
Best, W. R., Becktel, J. M., Singleton, J. W., & Kern, F. Jr. (1976). Development of a Crohn’s disease activity index. National Cooperative Crohn’s Disease Study. Gastroenterology, 70, 439–444.
 
4.
Carson, H. J., Dudley, M., Knight, L. D., & Lingamfelter, D. (2013). Psychosocial complications of Crohn’s disease and cause of death. Journal of Forensic Sciences, 59, 568–570. https://doi.org/10.1111/1556-4....
 
5.
Chodkiewicz, J. (2010). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia [Health psychology. Selected Issues]. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 
6.
Crohn’s Disease Activity Index (2018). Crohn’s Disease Activity Index (CDAI). Retrieved from https://www.merckmanuals.com/m... [accessed November 10, 2018].
 
7.
Engelmann, G., Erhard, D., & Petersen, M. (2015). Health-related quality of life in adolescents with inflammatory bowel disease depends on disease activity and psychiatric comorbidity. Child Psychiatry & Human Development, 46, 300–307. https://doi.org/10.1007/s10578....
 
8.
Glise, H., & Wiklund, I. (2002). Health-related quality of life and gastrointestinal disease. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 17, 72–84. https://doi.org/10.1046/j.1440....
 
9.
Hobfoll, S. E. (2012). Teoria zachowania zasobów i jej implikacje dla problematyki stresu, zdrowia i odporności [The theory of resource conservation and its implications for stress, health and resilience]. In E. Bielawska-Batorowicz & B. Dudek (Eds.), Teoria zachowania zasobów Stevana E. Hobfolla. Polskie doświadczenia [Stevan E. Hobfoll’s theory of conservation of resources. Polish experiences] (pp. 17–42). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
10.
Janowski, K., Steuden, S., Kuryłowicz, J., & Nieśpiałowska-Steuden, M. (2009). The Disease-Related Appraisals Scale: a tool to measure subjective perception of the disease situation. In K. Janowski & S. Steuden (Eds.), Biopsychosocial aspects of health and disease (Vol. 1, pp. 108–125). CPPP Scientific Press.
 
11.
Kózka, M., Bazaliński, D., Jakubowski, K., & Pudło, M. (2010). Determinanty funkcjonowania psychospołecznego osób z przetoką jelitową [Determinants of psychosocial functioning in people with intestinal fistula]. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne, 4, 123–129.
 
12.
Kraczowska, H. (2010). Problemy emocjonalne pacjentów hemodializowanych otrzewnowo [Emotional problems of peritoneal hemodialysis patients]. Forum Nefrologiczne, 3, 212–216.
 
13.
Krupa, M., & Otrębski, W. (2020). Uwarunkowania jakości życia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna – rola wsparcia społecznego [Determinants of the quality of life of patients with Crohn’s disease – the role of social suport]. In E. Zasępa (Ed.), Jakość życia człowieka w zdrowiu i chorobie [The quality of human life in health and disease] (pp. 222–260). Difin.
 
14.
Krzysztofiak, D. (2011). Długotrwała lub ciężka choroba. Rzecz o wspieraniu człowieka w sytuacji niemocy [Long-term or severe disease. It’s about supporting a person in a situation of helplessness]. In E. Włodarczyk & I. Cytlak (Eds.), Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych. Z teorii i praktyki pracy socjalnej [Man in the face of critical life situations. From the theory and practice of social work] (pp. 93–107). Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
15.
Otrębski, W., & Czuba, B. (2014). Coping with stress amongst families with children suffering from chronic psychosomatic diseases – recommendations for psychoprophylactic action. In T. M. Ostrowski & I. Sikorska (Eds.), Health and resilence (pp. 157–168). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
16.
Otrębski, W., Mariańczyk, K., Konefał, K., & Kulik, M. (2011). Wspieranie rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem wyzwaniem dla pracy socjalnej. Badania rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w województwie lubelskim [Supporting a family with a disabled child as a challenge for social work. Research on families with disabled children in the Lubelskie Voivodeship]. Europerspektywa.
 
17.
Pulmonary Hypertension Association (PHA) Europe (2012). The impact of pulmonary arterial hypertension (PAH) on lives of patients and carers: Results from an international survey. Retrieved from www.phaeurope.org/wp-content/uploads/PAH_Survey_FINAL.pdf.
 
18.
Repka, I., & Wordliczek, J. (2013). Wpływ czynników demograficzno-społecznych na natężenie bólu, jakość życia oraz jej poszczególne składowe wśród chorych z bólem przewlekłym [The influence of demographic and social factors on pain intensity, quality of life and its individual components in patients with chronic pain]. Problemy Pielęgniarstwa, 21, 348–359.
 
19.
Steuden, S., & Okła, W. (2006). Czynniki sprzyjające podnoszeniu jakości życia w sytuacji choroby [Factors contributing to improving the quality of life in the event of an illness]. In S. Steuden & W. Okła (Eds.), Jakość życia w chorobie [Quality of life in illness] (pp. 195–208). Wydawnictwo KUL.
 
20.
Sykes, D., Fletcher, P., & Schneider, M. (2015). Balancing my disease: Women’s perspectives of living with inflammatory bowel disease. Journal of Clinical Nursing, 24, 2133–2142. https://doi.org/10.1111/jocn.1....
 
21.
Tolińska, K. (2018). Psychospołeczne i emocjonalne funkcjonowanie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym [Psychosocial and emotional functioning of patients with pulmonary arterial hypertension]. Sztuka Leczenia, 1, 51–63.
 
22.
WHO (2018). Noncommunicable diseases. Retrieved from https://www.who.int/news-room/....
 
23.
Witkowski, T., Otrębski, W., Wiącek, G., Czusz, A., & Mariańczyk K. (2015). Narzędzia pomiaru w psychologii rehabilitacji. Część I [Measurement tools in rehabilitation psychology. Part I.]. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
 
24.
Wojczyk, A. (2014). Problemy codziennego życia hemodializowanych pacjentów [Problems of everyday life in hemodialysis patients]. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 4, 143–148.
 
25.
Yanartas, O., Kani, H. T., Bicakci, E., Kilic, I., Banzgragch, M., Acikel, C., Atug, O., Kuscu, K., Imeryuz, N., & Akin, H. (2016). The effects of psychiatric treatment on depression, anxiety, quality of life, and sexual dysfunction in patients with inflammatory bowel disease. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 673–683. https://doi.org/10.2147/NDT.S1....
 
26.
Zhou, Y., Ren, W., Irvine, E. J., & Yang, D. (2010). Assessing health-related quality of life in patients with inflammatory bowel disease in Zhejiang, China. Journal of Clinical Nursing, 19, 79–88. https://doi.org/10.1111/j.1365....
 
27.
Ziarko, M., & Sęk, H. (2015). Znaczenie zasobów osobistych w zmaganiu się z przewlekłą chorobą i jej konsekwencjami – implikacje dla pomocy psychologicznej [The importance of personal resources in coping with chronic illness and its consequences – implications for psychological help]. Przegląd Psychologiczny, 58, 277–290.
 
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184