ORIGINAL PAPER
Resiliency and the subjective evaluation of health in mothers of children with Asperger’s syndrome
 
More details
Hide details
 
Online publication date: 2014-02-04
 
 
Health Psychology Report 2013;1(1):34-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Background
Parents caring for children with developmental disorders are exposed to much higher levels of stress than parents of typically developing children. It has also been proved that parents of children with developmental disorders experience mental health deterioration, a sense of guilt, physical weakness, fatigue and exhaustion. Resiliency conditions cognitive and emotional flexibility, and enables an individual to adjust their own behavior to particular circumstances. The present study aims to verify whether there is a relationship between resiliency and the subjective evaluation of health under stress in a group of mothers of children with Asperger’s syndrome.

Participants and procedure
The three measures used in the study were The Polish Resiliency Assessment Scale, The Subjective Evaluation of Health Scale, and a personal questionnaire. A group of 31 mothers of children with Asperger’s syndrome and a group of 31 mothers whose children were not chronically ill and developed typically were examined.

Results
Mothers of children with Asperger’s syndrome have similar levels of resiliency and its contributing factors compared to mothers with healthy children. However, when compared to mothers of healthy children, mothers of children with Asperger’s syndrome show a more negative subjective evaluation of health. Moreover, we found that some resiliency factors (The ability to tolerate failures and view life as a challenge, and Optimism in life and the ability to focus in adversity) correlate positively only in the group of mothers of children with Asperger’s syndrome.

Conclusions
Findings obtained in the study allow us to consider resiliency along with having a healthy child, as a factor contributing to a positive evaluation of health.
 
REFERENCES (37)
1.
Alessandri, G., Vecchione, M., Caprara, G. & Letzring, T.D. (2011). The Ego Resiliency Scale Revised. A Crosscultural Study in Italy, Spain and the United States. European Journal of Psychological Assessment, 28, 139-146.
 
2.
Allik, H., Larsson, J.-O. & Smedje, H. (2006). Health-related quality of life in parents of school-age children with Asperger syndrome or high functioning autism. Health and Quality of Life Outcomes, 4, 1-8.
 
3.
Attwood, T. (2007). The complete guide to Asperger’s Syndrome. London: Jessica Kinsley Publishers.
 
4.
Ayelet, S.-T. & Shlomo, K. (2011). Stress and Personal Resource as Predictors of the Adjustment of Parents to Autistic Children: A Multivariate Model. Journal of Autism & Developmental Disorders, 41, 879-890.
 
5.
Basińska, M.A., Kielnik, J. & Grzankowska, I. (2014). Wybrane wyznaczniki zmęczenia chronicznego u matek dzieci chorych na ADHD. Pediatria Polska, 89, paper in press.
 
6.
Borucka, A. & Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience. Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12, 587-597.
 
7.
Borys, B. (2010). Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Medycyny Rodzinnej, 1, 44-52.
 
8.
Bryńska, A. (2010). Deficyty językowe w zespole Aspergera jako możliwy wyraz dysfunkcji prawopółkulowej. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 4, 247-253.
 
9.
Bryńska, A. (2011). Deficyty komunikacyjne w zespole Aspergera. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 1, 46-50.
 
10.
Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia: wybrane zagadnienia [Health psychology: selected issues]. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna.
 
11.
Dąbrowska, A. (2008). Sense of coherence and coping with stress in fathers of children with developmental disabilities. Polish Psychological Bulletin, 39, 29-34.
 
12.
Ehlers, S. & Gillberg, C. (1993). The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34, 1327-1350.
 
13.
Epstein, T., Saltzman-Benaiah, J., O’Hare, A., Goll, J.C. & Tuck, S. (2007). Associated features of Asperger Syndrome and their relationship to parenting stress. Child: Care, Health and Development, 34, 503-511.
 
14.
Góralczyk, E. (1996). Choroba dziecka w twoim życiu: o dzieciach ciężko i przewlekle chorych i ich rodzicach [When your child is ill: seriously and critically ill children]. Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
15.
Grzechowiak, M., Macniak, J. & Rybakowski, J. (2007). Przypadek zespołu Aspergera rozpoznany w wieku dorosłym. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 2, 117-122.
 
16.
Hobfoll, S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu [Stress, culture, and community. The psychology and philosophy of stress]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
17.
Howlin, P. & Asgharian, A. (1999). The diagnosis of autism and Asperger syndrome: findings from a survey of 770 families. Developmental Medicine & Child Neurology, 41, 834-839.
 
18.
Jaklewicz, H. (2004). Całościowe zaburzenia rozwojowe. In: I. Namysłowska (ed.). Psychiatria dzieci i młodzieży [Child and Adolescent Psychiatry] (pp. 110-128). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
19.
Kaczmarek, Ł., Sęk, H. & Ziarko, M. (2011). Sprężystość psychiczna i zmienne pośredniczące w jej wpływie na zdrowie. Przegląd Psychologiczny, 54, 29-46.
 
20.
Kobasa, S.C., Maddi, S.R. & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42, 168-177.
 
21.
Kruk-Lasocka, J. (1999). Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci [Autism or not? Problems with autism diagnosis and pedagogical therapy in small children]. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji.
 
22.
Maciarz, A. & Biadasiewicz, M. (2000). Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku [An autistic child with Asperger’s syndrome. A case study]. Zielona Góra: Verdum.
 
23.
Margalit, M., Raviv, A. & Ankonina, D.B. (1992). Coping and coherence among parents with disabled children. Journal of Clinical Child Psychology, 21, 202-209.
 
24.
Marzec, A., Walasek, L. & Andruszkiewicz, A. (2012). Subiektywna ocena stanu zdrowia i ocena przygotowania do samoopieki wśród osób chorych na przewlekłą chorobę nerek i chorych na cukrzycę. Pielęgniarsto XXI Wieku, 3, 47-51.
 
25.
Nadolska, K. & Sęk, H. (2007). Społeczny kontekst odkrywania wiedzy o zasobach odpornościowych, czyli czym jest resilience i jak ono funkcjonuje. In: Ł. Kaczmarek, A. Słysz (eds.). Bliżej serca. Zdrowie i emocje [Closer to heart. Health and Emotions] (pp. 13-37). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
26.
Ogińska-Bulik, N. & Juczyński, Z. (2008a). Metody badań. Skala Pomiaru Prężności (SPP-25). Nowiny Psychologiczne, 3, 39-56.
 
27.
Ogińska-Bulik, N. & Juczyński, Z. (2008). Osobowość: stres a zdrowie [Personality: stress vs. health]. Warszawa: Difin.
 
28.
Pisula, E. (2000). Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia [Autism in children: diagnosis, classification, and etiology]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Pisula, E. (2007). Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju [Parents and siblings of children with developmental disorders]. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
30.
Pużyński, S. & Wciórka, J. (2000). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne [Classification of mental and behavioral disorders in ICD-10. Diagnostic criteria for research]. Kraków: Vesalius.
 
31.
Randall, P. & Parker, J. (2001). Autyzm: jak pomóc rodzinie [Supporting the Families of Children with Autism]. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
32.
Shtayermman, O. (2007). Peer Victimization in Adolescents and Young Adults Diagnosed with Asperger’s Syndrome: A Link to Depressive Symptomatology, Anxiety Symptomatology and Suicidal Ideation. Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 30, 87-107.
 
33.
Słowińska, I. & Małdyk, P. (2012). Losy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych metodą endoprotezoplastyki w obrębie stawów kończyn dolnych. Reumatologia, 50, 403-409.
 
34.
Stiefel, I., Shields, A.K., Swain, M.A. & Innes, W.R. (2008). Asperger’s Coming Out of Our Ears: Making Sense of a Modern Epidemic. The Australian & New Zealand Journal of Family Therapy, 29, 1-9.
 
35.
Szewczyk, M.T., Jawień, A. & Hildebrandt, Z. (2005). Subiektywne postrzeganie stanu zdrowia chorych z przewlekłą niewydolnością żylną – część I. Przegląd Flebologiczny, 13, 175-181.
 
36.
Toal, F., Murphy, D.G.M. & Murphy, K.C. (2005). Autistic-spectrum disorders: lessons from neuroimaging. The British Journal of Psychiatry, 187, 395-397.
 
37.
Weiss, S.J. (1991). Stressors experienced by family caregivers of children with pervasive developmental disorders. Child Psychiatry and Human Development, 21, 203-216.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184
Journals System - logo
Scroll to top