ORIGINAL PAPER
Determinants of acceptance of an illness in the case of patients suffering from psoriasis treated in the hospital and outpatient clinic settings
 
More details
Hide details
1
Institute of Psychology, University of Łódz, Łódź, Poland
 
 
Submission date: 2014-12-20
 
 
Final revision date: 2015-01-18
 
 
Acceptance date: 2015-01-22
 
 
Online publication date: 2015-09-30
 
 
Publication date: 2015-09-30
 
 
Health Psychology Report 2016;4(1):54-64
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Background
Psoriasis is one of the most commonly occurring cutaneous conditions. In connection with its chronic character, and with the presence of defacing pathological changes on the skin, this medical condition reduces the quality of life in the physical, mental and social aspects. It is also an illness whose course is substantially influenced by psychological factors. The level of acceptance of an illness in the case of psoriasis patients may exert a significant influence on their level of adjustment to their medical condition and psycho-social functioning. The objective of this research was to estimate the level of acceptance of the illness, and to determine the correlations between acceptance of the illness and the way in which it is perceived, the exacerbation of symptoms, and the health locus of control in groups of patients with psoriasis treated in the hospital and outpatient clinic settings.

Participants and procedure
The research included a group of 61 patients suffering from psoriasis. The following research tools were applied: the Acceptance of Illness Scale (AIS), the Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), the Disease Rating Scale (DRS), the Self-Administered Psoriasis Area Severity Index (SAPASI), and the Visual Analogue Scale (VAS).

Results
The studied patients accepted their illness to an average degree. No significant differences were found for that variable between the studied individuals treated in the hospital setting and those treated in the outpatient clinic setting. In the group of hospitalized patients, the perception of the illness in the categories of a threat, harm, life balance disturbance and an obstacle/a loss was negatively correlated with the acceptance of it. In the group of patients treated in the outpatient clinic setting, the assessment of the illness in the categories of a threat and harm, and the subjective assessment of exacerbation of symptoms of the illness, measured using the VAS, were negatively correlated, whereas being convinced that the health locus of control was located internally was positively correlated with acceptance of the illness. The perception of an illness as an obstacle and being convinced that the health locus of control is the internal one make it possible to predict the degree of acceptance of an illness in the case of patients suffering from psoriasis.

Conclusions
Planning psychological influences, and wanting to understand the functioning of individuals suffering from psoriasis better, it is recommendable to concentrate upon the understanding of the possible modification of the way in which the individuals in question assess their own illness, and also their own influence upon their state of health.
 
REFERENCES (29)
1.
Basińska, M. A., & Kasprzak A. (2012). Związek między strategiami radzenia sobie ze stresem a akceptacją choroby w grupie osób chorych na łuszczycę [The relationship between strategies of coping with stress and acceptance of illness among patients with psoriasis]. Przegląd Dermatologiczny, 99, 692-700.
 
2.
Basińska, M., & Szymańska, L. (2013). Związek nastroju z cechami choroby u osób z łuszczycą [Relationship of mood with characteristics of the disease among a group of psoriasis patients]. Przegląd Dermatologiczny, 100, 146-153.
 
3.
Basińska, M. A., & Woźniewicz, A. (2012). Inteligencja emocjonalna chorych na łuszczycę jako wyznacznik akceptacji choroby [Emotional intelligence in psoriasis patients as a determinant of acceptance of illness]. Przegląd Dermatologiczny, 99, 202-209.
 
4.
Drwal, R. Ł. (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Wybrane zagadnienie i techniki [Adaptation of personality questionnaires. Selected issue and techniques]. Warszawa: PWN.
 
5.
Dubertret, L., Mrowietz, U., Ranki, A., van de Kerkof, P.C.M., Chimenti, S., Lotti, T., & Schafer, G. (2006). European patient perspectives on the impact of psoriasis: the EUROPSO patient membership survey. British Journal of Dermatology, 1, 729-736.
 
6.
Ginsburg, I. H., & Link, B. G. (1989). Feelings of stigmatization in patients with psoriasis. Journal of the American Academy of Dermatology, 20, 53-63.
 
7.
Hawro, T., Janusz, I., Zalewska, A., & Miniszewska J. (2011). Jakość życia i stygmatyzacja a nasilenie zmian skórnych i świądu u osób chorych na łuszczycę [Quality of life, stigmatization and the severity of skin lesions and itching in psoriasis patients]. In: T. Rzepa, J. Szepietowski, & R. Żaba (eds.), Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry [Psychological and medical aspects of skin diseases] (pp. 42-51). Wrocław: Wydawnictwo Cornetis.
 
8.
Heszen, I., & Sęk, H. (2012). Psychologia zdrowia [Health psychology]. Warszawa: PWN.
 
9.
Jabłońska, S., & Majewski, S. (2005). Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową [Skin diseases and sexually transmitted diseases]. Warszawa: PZWL.
 
10.
Janowski, K. (2006). Osobowościowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem łuszczycy [Personality determinants of coping with the stress of psoriasis]. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
 
11.
Janowski, K., Steuden, S., Kuryłowicz, J., & Nieśpiałowska-Steuden, M. (2009). The Disease-Related Appraisals Scale: a tool to measure subjective perception of the disease situation. In: K. Janowski, & S. Steuden (eds.), Biopsychosocial Aspects of Health and Disease. Vol. 1 (pp. 108-125). Lublin: CPPP Scientific Press.
 
12.
Janowski, K., Steuden, S., & Bogaczewicz, J. (2013). Clinical and psychological characteristics of psoriasis patients reporting various frequencies of pruritus. International Journal of Dermatology, 53, 820-829.
 
13.
Juczyński, Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia [Measurement tools in the promotion and health psychology]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
 
14.
Kostyła, M., Tabała, K., & Kocur, J. (2013). Illness acceptance degree versus intensity of psychopathological symptoms in patients with psoriasis. Postępy Dermatologii i Alergologii, 3, 134-139.
 
15.
Kulczycka, L., Sysa-Jędrzejowska, A., & Robak, E. (2007). Jakość życia chorych na układowy toczeń rumieniowaty ze szczególnym uwzględnieniem metodyki badań [Quality of life in patients with systemic lupus erythematosus, with a particular focus on research methodology]. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 61, 472-477.
 
16.
Menter, A., & Stoff, B. (2011). Psoriasis. London: Manson Publishing.
 
17.
Miękoś-Zydek, B., Ryglowska-Cho, A., Lassota-Falczewska, M., Czyż, P., & Kaszuba, A. (2006). Jakość życia w łuszczycy [Quality of life in psoriasis]. Postępy Dermatologii i Alergologii, 6, 273-277.
 
18.
Miniszewska, J. (2010). Psychologiczne aspekty chorób skóry – psychodermatologia [Psychological aspects of skin diseases – psychodermatology]. In: E. Zasępa (ed.), Choroba, niepełnosprawność, cierpienie oraz postawy wobec nich – w teorii i badaniach [Illness, disability, suffering and attitudes towards them – in theory and research] (pp. 230-244). Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
19.
Miniszewska, J. (2011). Jakość życia i poziom zasobów osobistych u osób chorych na łuszczycę [Quality of life and the level of personal resources in patients with psoriasis]. In: T. Rzepa, J. Szepietowski, & R. Żaba (eds.), Psychologiczne i medyczne aspekty chorób skóry [Psychological and medical aspects of skin diseases] (pp. 52-64). Wrocław: Wydawnictwo Cornetis.
 
20.
Miniszewska, J., Juczyński, Z., Ograczyk, A., & Zalewska, A. (2013). Health-related quality of life in psoriasis: important role of personal resources. Acta Dermato-Venereologica, 93, 551-556.
 
21.
Opuchlik, K., Wrzesińska, M., & Kocur, J. (2009). Ocena poziomów stylów radzenia sobie ze stresem i poczucia umiejscowienia kontroli zdrowia u osób z chorobą niedokrwienną serca i nadciśnieniem tętniczym [The assessment of the level of coping style and health locus of control in patients with coronary heart disease and hypertension]. Psychiatria Polska, 2, 235-245.
 
22.
Orzechowska, A., Talarowska, M., Zboralski, K., Florkowski, A., & Gałecki, P. (2013). Subiektywna ocena objawów i efektów leczenia a natężenie stresu i poziomu lęku wśród pacjentów z wybranymi chorobami skóry i układu pokarmowego [Subjective evaluation of symptoms and effects of treatment and the intensity of the stress and anxiety levels among patients with selected diseases of the skin and gastrointestinal tract]. Psychiatria Polska, 2, 225-237.
 
23.
Pacan, P., Szepietowski, J., & Kiejna, A. (2002). Wpływ czynników psychicznych na przebieg łuszczycy [The influence of psychological factors on psoriasis]. Przegląd Dermatologiczny, 5, 401-408.
 
24.
Parafianowicz, K., Sicińska, J., Moran, A., Szumański, J., Staniszewski, K., Rudnicka, L., & Kokoszka, A. (2010). Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w łuszczycy: doniesienie wstępne [Comorbidity of mental disorders in psoriasis: a preliminary report]. Psychiatria Polska, 1, 119-126.
 
25.
Papadopoulos, L., & Bor, R. (1999). Psychological Approaches to Dermatology. London: The British Psychological Society.
 
26.
Sampogna, F., Sera, F., Mazzotti, E., Pasquini, P., Picardi, A., Abeni, D., & the IDI Multipurpose Psoriasis Research on Vital Experiences (IMPROVE) Study Group (2003). Performance of the Self-administered Psoriasis Area and Severity Index in Evaluating Clinical and Sociodemographic Subgroups of Patients With Psoriasis. Archives of Dermatology, 139, 353-358.
 
27.
Sampogna, F., Tabolli, S., Abeni, D., & the IDI Multipurpose Psoriasis Research on Vital Experiences (IMPROVE) investigators (2007). The impact of changes in clinical severity on psychiatric morbidity in patients with psoriasis: a follow up study. British Journal of Dermatology, 157, 508-513.
 
28.
Walker, C., & Papadopoulos, L. (2005). Psychodermatology. The psychological impast of skin disorders. Cambrige: Cambrige University Press.
 
29.
Zalewska, A., Miniszewska, J., Chodkiewicz, J., & Narbutt, J. (2007). Acceptance of chronic illness in psoriasis vulgaris patients. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 21, 235-242.
 
Copyright: © Institute of Psychology, University of Gdansk This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
eISSN:2353-5571
ISSN:2353-4184
Journals System - logo
Scroll to top